RT-4 Vaasa

Round Table on nuorten miesten kansainvälinen palvelujärjestö. Kansallisen Round Table- järjestön (RTSF) muodostavat klubit. RT-4 on numeronsa mukaisesti Suomen neljänneksi vanhin klubi ja toimii Vaasassa. Klubi perustettiin 21.1.1950 ja chartrattiin 11.03.1950.

RT-järjestön ja klubien toiminnan tunnuksena ovat kaikkialla maailmassa englanninkielen sanat "adopt - adapt - improve". Kansallisen järjestön toiminnassa tunnuslauseena on "omaksu - suvaitse - kehity".

RT-toiminta on ystävyyttä, hauskanpitoa ja uusien kokemuksien etsimistä. Eri alojen nuoret ammattilaiset jakavat kokemuksiaan, omaksuvat hyväksi katsomiaan menetelmiä ja asioita - ja kehittävät niitä edelleen.

RT-toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan:

  1. laajentaa jäsentensä näköpiiriä heidän oman alansa ja seurustelupiirinsä ulkopuolelle ja siten saattaa heidät keskinäiseen yhteistyöhön ja ystävyyteen.
  2. pyrkiä kehittämään jäseniään aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, vaalimaan jäsentensä keskuudessa elämän korkeimpia arvoja ja suvaitsevaisuutta sekä toteuttamaan jäsentensä yhteiskunnallista palvelualttiutta ihmisenä, ammattihenkilönä ja yhteiskunnan jäsenenä, ja
  3. työskennellä kansainvälisen ymmärryksen ja ystävyyden edistämiseksi.

Klubin tunnusmerkkinä käytetään kuningas Arthurin legendaan liittyvää pyöreän pöydän symbolia. Pyöreä pöydän katsotaan symbolisoivan samanarvoisuutta, sen ympärillä jokainen paikka on yhtä arvokas. Jokaisella sen ääressä istuvalla on oikeus tuoda vapaasti julki mielipiteensä ja velvollisuus kuunnella toisten mielipiteitä.

Lisätietoja:

UUTISET
Uusi johtokunta kaudelle 2020 - 2021
09.09.2020
RT-4 Vaasan uusi johtokunta.